Premi d’Excel·lència Energètica al projecte educatiu ‘molt més que estalvi energètic’

Tarpuna guanya el premi d’excel·lència energètica 2017 en la modalitat de sensibilització amb el projecte educatiu associat al banc d’energia i realitzat conjuntament amb les escoles de la Fundació Collserola

Els Premis d’Excel·lència Energètica, organitzats per l’Institut Català d’Energia, tenen per objecte el reconeixement d’empreses i entitats que hagin dut a terme projectes o actuacions remarcables en el camp de l’estalvi, l’eficiència energètica, el foment de les energies renovables i les noves tecnologies energètiques.

Enguany, entre les més de 40 propostes presentades en les diferents categories de premis, la cooperativa Tarpuna va presentar el projecte educatiu “molt més que estalvi energètic: incorporant el vector social de l’energia” associat a l’acció del banc d’energia. El projecte es va estructurar gràcies a l’equip docent de la Fundació Collserola i a l’equip de Tarpuna. També es va comptar amb el suport econòmic de l’Ajuntament de Barcelona.  Aquesta és la proposta de la cooperativa Tarpuna per enllaçar temes com energia, fabricació digital i impacte social.

És una proposta d’aprenentatge basat en projectes que pretén incorporar el vector social de l’energia a l’etapa d’educació secundària. La proposta està encarada a la sensibilització sobre la realitat de pobresa energètica i a l’adquisició de competències per entendre i proposar-se accions d’estalvi d’energia amb una component solidària.

Així mateix, el projecte incorpora la vessant tecnològica (fabricació) per al seguiment de paràmetres d’ús d’energia i qualitat ambiental saludable.

Objectius del projecte

La proposta premiada treballa amb els objectius següents:

 • prendre consciència sobre els impactes de l’ús d’energia i conèixer la realitat de la pobresa energètica,
 • aprendre a detectar les necessitats energètiques d’un habitatge per a unes condicions saludables,
 • identificar possibles situacions de pobresa energètica,
 • conèixer i aconsellar pràctiques d’estalvi energètic, i
 • assessorar sobre l’estalvi en la factura energètica,
 • aprendre les avantatges que ofereix la tecnologia per a la detecció, seguiment i consell relacionat amb l’ús d’energia,
 • descobrir la vessant pràctica de l’electricitat, l’electrònica i la programació fabricant aparells que monitoritzen consum elèctric, temperatura i humitat que registren dades per a la seva posterior interpretació,
 • aprendre a interpretar les dades registrades,
 • adoptar propostes de seguiment i acció al centre educatiu.

Una part dels aparells de monitorització fabricats pels alumnes formen un banc de recursos que s’utilitzen per detectar oportunitats de millora al centre educatiu. També es deixen a les famílies dels alumnes per tal que puguin fer la descoberta energètica a casa seva, convidant-les a fer estalvi solidari (#EstalviarPerCompartir) per contribuir així a ampliar l’impacte social del projecte a través del banc d’energia.

Però el projecte també surt de la comunitat educativa i s’implica en l’acció social, perquè el banc d’energia també pot sol·licitar préstec dels aparells per poder fer acompanyament energètic a famílies en situació vulnerable per pobresa energètica. D’aquesta manera l’impacte social del projecte és ben real.

Valor afegit premiat

El projecte Premi d’Excel·lència Energètica 2017 porta la sensibilització en l’àmbit de l’energia més enllà del que és tradicional.

De forma pionera, introdueix el vector social de l’energia (pobresa energètica) a més a més de l’ambiental i l’econòmic, relacionant-lo amb un projecte real com és el banc d’energia.

La sensibilització en relació a la realitat de pobresa energètica i els seus efectes fa emergir un nou motiu pel qual estar al cas de l’ús que fem de l’energia. A més, apoderant la comunitat també en la fabricació i ús de dispositius tecnològics (de baix cost) que permeten analitzar la gestió de l’energia es desmitifica la complexitat i se’n donen a conèixer els avantatges.

Un premi que és compartit

El premi és també un premi a la innovació social col·laborativa que impulsa Tarpuna:

 • una escola (Fundació Collserola),
 • una entitat (Tarpuna),
 • un projecte amb impacte social (banc d’energia),
 • i suport de l’Administració (Ajuntament de Barcelona)

“la innovació social compartida és molt més gran!”

Ressonarà a la jornada ENERGÈNCIES 2017

Aquest projecte estarà present a la Jornada d’intercanvi d’experiències d’aprenentatge al voltant de l’energia que s’organitza amb la finalitat de generar coneixement nou sobre activitats d’aprenentatge al voltant de l’energia, i compartir experiències i pràctiques d’aprenentatge reeixides, facilitant-ne l’intercanvi.

La Jornada ENERGÈNCIES 2017 es realitzarà el dia 28 de març de 2017 de 15:30 a 19:00h i està oberta a la participació de totes aquelles persones que d’una manera o altra han treballat a l’aula aprenentatges relacionats amb l’energia en el seu sentit ampli.