Recursos tècnics: eficiència energètica

Aquí teniu un recull de recursos tècnics que us poden ajudar a anar millorant l’eficiència energètica. D’aquesta manera també empreses, comerços i indústries poden sumar-se a la iniciativa solidària #estalviarpercompartir amb el banc d’energia. Responsabilitat Social amb el medi ambient i amb la justícia social.

 

Guia Ràpida de Recomanacions Tècniques sobre Eficiència Energètica (Tarpuna) Eficiència Energètica
Guia Ràpida de Recomanacions  TècniquesGuia escrita amb llenguatge planer que mostra les mesures d’eficiència energètica més habituals per a enllumenat, aparells elèctrics, clima i calefacció, elaborada per Tarpuna en el marc de la iniciativa Estalvicoop.
 Institut Català d'Energia Institut Català d’Energia

És l’entitat de la Generalitat de Catalunya encarregada de la política energètica catalana, especialment en el camp de la millora de l’estalvi i l’eficiència energètica i el desenvolupament de les energies renovables.

Trobareu informació i recursos útils per a empreses i comerços, indústries, municipis, famílies

Mapa de mesures per a l'estalvi i l'eficiència energètica + Comparteix Mapa de mesures per a l'estalvi i l'eficiència energètica Mapa de mesures per a l’estalvi i l’eficiència energètica en el sector industrial i terciari

És un entorn web que permet accedir a un cercador de mesures on es descriuen de forma detallada les mesures que es poden aplicar en el sector industrial i terciari. També s’accedeix a un conjunt d’infografies de les instal·lacions més comuns en aquest àmbit que retornen mesures de millora de l’eficiència energètica.

 

Càpsules energètiques per a bones pràctiques a la indústria

Pareu atenció a les anomalies

 

Apagueu els aparells

 

Comuniqueu les fuites