El preu de l’energia

A Olesa Ràdio han entrevistat el President de l’Associació Banc d’Energia per conèixer la iniciativa i per parlar de l’encariment del preu de l’energia que s’està donant actualment.

Aquestes setmanes els mitjans de comunicació amplifiquen la problemàtica de l’elevat preu de l’energia. Hi ha també qui aprofita per apostar per la generació pròpia d’energia elèctrica desconnectant-se del sistema general (generació aïllada) sense preguntar-se si la proposta és energètica i econòmicament eficient a nivell global, o si és realment generalitzable: les famílies vulnerables quedarien excloses d’aquesta proposta i en podrien sortir perjudicades.  En tot plegat hi ha una mica d’excés, perquè cal valorar justament les coses.

Fa temps que se sap que el preu de l’energia no inclou l’impacte ambiental que es deriva de generar-la amb energia no renovable. Si s’inclogués aquest cost ambiental, el preu de l’energia no renovable seria més alt.  Aquesta era una reivindicació sistemàtica del sector de les energies renovables, que actualment s’ha anat apagant conforme el cost actual de generar energia renovable s’ha fet més competitiu al mercat. Però no s’hauria d’oblidar.

També se sap que amb un preu de l’energia baix no cal fixar-se amb l’ús que se’n fa, i es tendeix a malbaratar-ne més.

Alhora, cal articular propostes per garantir l’accés a l’ús bàsic d’energia a tothom, la qual cosa implica que, en un sistema energètic raonable, els consumidors no vulnerables haurien de contribuir més als costos del sistema que els consumidors vulnerables.

Per tant, no és només una qüestió del preu, sinó sobretot de si aquest preu és just o no.  I aquí sí que és fàcil posar-se d’acord en que el sistema actual no proporciona una proposta de preus justa. Perquè, de ser-ho, el negoci de les grans empreses energètiques no seria tan lucratiu i estaria garantit l’accés a l’ús bàsic d’energia.