Pobresa (energètica també) a betevé

El primer programa codi de barris de la temporada 18-19 (betevé), es va dedicar a la pobresa a Barcelona.

Com que la pobresa engloba moltes cares, es va tractar des del sensallerisme fins a la pobresa energètica, passant per l’almoina, l’estigmatització dels pares en situació d’emergència,… i es va parlar amb referents en la lluita contra la pobresa.

El Pare Manel diu que “la pobresa no es reudix a la pobresa econòmica, l’ampliaria a la dificultat que té molta gent -a qui s’acosutma a anomenar exclosos- de la relació amb els altres, amb el ‘món exterior’“.

La Judith, membre impulsora del banc d’energia a Barcelona, va saber sintetitzar de manera extraordinària i entenedora què s’entén per pobresa energètica i què aporta el banc d’energia en l’afany de treballar per la justícia energètica.