intervencio llars

Model d’intervenció en llars vulnerables

El banc d’energia promou un procés d’acompanyament energètic a les famílies en situació vulnerable per pobresa energètica o en transició cap a aquesta situació.

Aquest procés consisteix en tres visites, informe i anàlisi:

  1. Una primera visita de descoberta conjunta de l’ús de l’energia a la llar amb anàlisi de factures i opcions de millora de contractació de subministraments bàsics, consells personalitzats d’ús, i identificació detallada de possibles millores, tant de baix cost com de cost més elevat. També s’instal·len els equips de mesura de consum energètic i de seguiment tèrmic de la llar (la salut és important!).
   acompanyament energètic - descoberta energètica conjunta
  2. Una segona visita de seguiment i primeres accions de millora: anàlisi i interpretació conjunta de l’evolució dels consums energètics, seguiment d’accions en relació als termes de contractació de subministraments bàsics, i aplicació de millores de baix cost:
   • millora de l’eficiència en il·luminació -substitució de bombetes principals a LED-
   • bases d’endoll desconnectables
   • col·locació de cronotermostats
   • col·locació d’elements d’aïllament bàsic de finestres
   • equipaments de primera necessitat
   • etc.

   acompanyament energètic - accions bàsiques

  3. Una tercera visita per analitzar novament l’evolució dels consums energètics i fer el retorn de les probables accions de millora que es podrien realitzar, prèvia priorització en funció dels recursos disponibles i amb acord explícit. Per exemple:
   • revisió i ajust de tancaments (portes i finestres),
   • substitució d’electrodomèstics bàsics molt antics o de funcionament ineficient (especialment la nevera) per altres més eficients,
   • revisió o millora d’escalfadors d’aigua calenta,
   • optimització de sistemes de calefacció,
   • aïllament de sostres o parets especialment desprotegides,
   • etc.

   acompanyament energètic - retorn

   En cas de realitzar accions de millora extraordinàries, es realitza també la fase de pressupost i seguiment de l’execució, que es fa a través d’empreses locals col·laboradores.

Com funciona el banc d'energia
Com funciona
Qui promou el banc d'energia
Qui el promou
STOP a la pobresa energètica
Pobresa energètica
Notícies: heu de saber que...
Notícies
Mitjans de Comunicació
Mitjans de Comunicació