Comunitats autofinançades per combatre la pobresa energètica

Les comunitats autofinançades són grups de ciutadans que s’agrupen per deixar-se diners els uns als altres. Les fórmules d’estalvi popular -molt arrelades a països empobrits d’Àsia, Àfrica o Amèrica llatina- han permès constituir, en pocs anys, 300.000 grups d’estalvi arreu del món, que solucionen les necessitats financeres de més de vint milions de persones.

A Catalunya hi ha una cinquantena de grups, majoritàriament integrats per persones nouvingudes d’Amèrica llatina i Àfrica. Molts dels usuaris pateixen situacions d’exclusió residencial i/o precarietat energètica, cosa que fa que habitualment els seus membres recorrin als grups per a pagar factures de subministraments bàsics.

El propòsit del projecte ha estat transformar la destinació del crèdit que les persones demanen als grups per a que invertissin en la millora de l’eficiència energètica de la seva llar, amb la finalitat que aquesta acció els fes reduir el cost de les seves factures i, per tant, de la seva dependència econòmica amb el grup o amb les ajudes de l’administració o d’entitats socials.

L’experiència obtinguda ha permès desenvolupar una estratègia comunitària per a fer front a la pobresa energètica que es presenta en un curs obert i ha servit per elaborar una guia d’intervenció dirigida a entitats i tècnics socials.

Aquest mes de setembre, ACAF i Ecoserveis ofereixen un curs centrat en les comunitats autofinançades com a estratègia comunitària per fer front a la pobresa energètica. És un projecte perfectament complementari amb el banc d’energia. T’interessa?

Durada del curs
Dues sessions de dues hores.

Dates del curs *
Primeres sessions, 14 o 15 de setembre, de 18 a 20 h.
Segones sessions, 21 o 22 de setembre, de 18 a 20 h.

* Cal confirmar l’assistència a dues de les quatre sessions (una per setmana)

Lloc
Carrer de Casp, 43. baixos (sala polivalent).
08010 Barcelona

Preu
Gratuït, però cal inscripció prèvia.

Programa

PRIMERA SESSIÓ

  • Presentació del projecte i de les entitats impulsores.
  • Què són les CAF? Com podem generar beneficis individuals a través de les comunitats autofinançades?
  • Model de funcionament d’una CAF, en què es diferencia d’altres pràctiques d’estalvi popular?
  • Dinàmica de grup: com crear una comunitat autofinançada, quins criteris ha de seguir i quins aspectes s’han de tenir en compte?

SEGONA SESSIÓ

  • Situació de la pobresa energètica a Catalunya.
  • Elements a considerar per reduir la dependència econòmica i millorar el confort.
  • Dinàmica de grup: com pot la meva CAF fer front a una situació de pobresa energètica?