El banc d’energia als informatius de La1

El divendres vam estar rodant gairebé tot el matí. El procés de gravació va durar gairebé 3 hores, que finalment s’han sintetitzat en un parell de minuts per sortir als informatius de La1 (rtve) en un exercici gens fàcil d’estructuració d’un relat amb molta dosi de síntesi. Us expliquem com va anar…

La periodista Joana Sendra, amb el seu equip de RTVE, va guiar tot el procés i feia les entrevistes.

Primer, una entrevista a la regidora de Serveis Socials, la Magda Julià, una entusiasta i pionera de l’acció transformadora del banc d’energia, que explicava per què és important treballar més enllà de l’assistencialisme i dibuixava la realitat de risc de pobresa energètica i la voluntat d’afrontar-lo amb eines innovadores.

entrevista rtve bancdenergia 2Després, entrevista amb l’Antoni López, regidor de Medi ambient i Sostenibilitat, que proporcionava el context del recorregut en mesures d’estalvi a nivell municipal, quantificant-lo i fent evident que la línia de treball actual permet una bona complementarietat amb l’esquema d’#EstalviarPerCompartir a nivell de tot l’Ajuntament per complir amb els objectius d’acció preventiva front a la pobresa energètica que promou el banc d’energia.

entrevista rtve bancdenergia 3I, per finalitzar la primera etapa, entrevista a en David Maruny, president de l’Associació Banc d’Energia, que des de l’origen fins als objectius del banc d’energia, detallava també la tasca d’acompanyament energètic en famílies en situació de vulnerabilitat i la importància (i la facilitat) de l’adhesió a la proposta #EstalviarPerCompartir per fer del banc d’energia un projecte de municipi amb la col·laboració de tothom.

Segona etapa: Escola Bressol Cristòfol Ferrer

entrevista rtve bancdenergia 4Entrevista a l’Elisenda Gummà, directora de les Escoles Bressol municipals, que són equipaments que, juntament amb la Biblioteca, el Pavelló, i les escoles Santa Anna i Marià Manent, ja col·laboren amb el banc d’energia fent estalvi solidari. Les descobertes energètiques que s’han realitzat conjuntament han evidenciat oportunitats d’estalvis significatius només millorant la gestió diària de l’ús de l’energia.

Vam poder explicar amb detall el procés de descoberta, així com les millores observades.

Tercera etapa: L’experiència de la Silvia, beneficiària del banc d’energia

entrevista rtve bancdenergia 5Finalment, vam anar a casa la Silvia i allà ens va explicar com va ser l’acompanyament que va rebre del banc d’energia: les visites, les descobertes, l’anàlisi compartida de consums, les accions de baix cost i aquelles de cost més elevat que es van observar per realitzar en funció de la disponibilitat de recursos provinents de l’esquema d’estalvi solidari.

 

Conclusió: l’experiència i el resultat

El procés de gravació va durar gairebé 3 hores, que finalment s’han sintetitzat en un parell de minuts. El reportatge comença pels protagonistes principals de la iniciativa del banc d’energia: les persones i famílies en situació vulnerable i genera el relat agafant fragments de tots els moments de gravació, en un exercici de síntesi que no és fàcil.

Sol passar que els que participen del procés de rodatge pensin que han quedat moltes coses interessants per explicar, però valorem molt positivament l’experiència i el resultat global!  Sempre teniu la nostra web per aprofundir en què és el banc d’energia i sumar-vos-hi!