Com funciona el banc d'energia

Com funciona el banc d’energia

La implantació del banc d’energia en una localitat es realitza a través de la col·laboració d’entitats locals en un procés de confiança i ajuda mútua, i habitualment amb el suport i implicació de l’administració local.

El banc d’energia promou l’estalvi i l’eficiència energètica amb retorn solidari i rep aportacions econòmiques de donants (persones físiques particulars i jurídiques tant públiques com privades). Sense perjudici d’altres aportacions que es puguin rebre, la participació a l’esquema d’estalvi solidari del banc d’energia es fonamenta en els compromisos següents:


Per a entitats públiques

  • Realitzar anàlisi d’estalvi potencial a la factura energètica sense grans inversions.
  • Realitzar accions d’estalvi i eficiència energètica.
  • Destinar una part de l’estalvi potencial (es recomana com a mínim un 20%) als objectius i finalitat del BE mitjançant conveni amb el banc d’energia.
  • Reinvertir una part equivalent a millores d’eficiència energètica interna.

Per a entitats privades o particulars

  • Realitzar anàlisi d’estalvi potencial a la factura energètica sense grans inversions
  • Realitzar accions d’estalvi i eficiència energètica.
  • Participar solidàriament al banc d’energia local donant com a mínim el 20% de l’estalvi potencial obtingut.

El retorn social dels recursos econòmics que obtingui el banc d’energia es realitza de forma territorialitzada (solidaritat de proximitat) tant en formació energètica com en inversions de millora de les condicions energètiques de llars en situació de vulnerabilitat per pobresa injustícia energètica. La priorització d’inversions es realitza en coordinació amb l’àrea de serveis socials locals.

L’adhesió i participació al banc d’energia és sempre voluntària i, per tant, no s’estableix cap termini que limiti la participació. No obstant, es considera que les accions d’estalvi i eficiència energètica esdevenen un procés de concienciació i d’optimització energètica que pot durar uns quants anys, per la qual cosa es recomana mantenir l’adhesió tant de temps com sigui possible.

També és possible adherir-se al banc d’energia com a col·laborador o entitat/empresa col·laboradora, que ajudi o lideri el banc d’energia local. Qualsevol persona o entitat serà benvinguda, perquè sumant hi sortim tots guanyant.

T’agradaria més que t’ho expliquem tranquil·lament?

     

T'expliquem el que cal saber
El que cal saber
Qui promou el banc d'energia
Qui el promou
Pobresa energètica
Pobresa energètica
Estalvia energia i fes #estalviarpercompartir
Estalvia energia
Intervenció en llars vulnerables
Model d’intervenció
Notícies: Heu de saber que...
Notícies
Mitjans de Comunicació
Mitjans de Comunicació