La Fundació Bosch i Cardellach ens obre les portes

La Bosch i Cardellach és una Fundació històrica de Sabadell. Creada l’any 1942, la seva raó de ser és promoure els estudis locals i comarcals i ser lloc de trobada, de reflexió i de debat dels estudiosos locals i de la ciutadania.

És en aquest context d’acollida que la Fundació Bosch i Cardellach s’ha mostrat interessada des d’un inici a recolzar la iniciativa pionera del banc d’energia a Sabadell.

Aquesta voluntat de cooperació s’ha traduït en un conveni de col·laboració. El compromís de la Fundació se centra en:

  • divulgar l’objecte i tasca del banc d’energia,
  • fer-ne difusió entre els seus membres, i
  • ser punt de referència per recollir sol·licituds de persones o entitats interessades a col·laborar.

En Joan Brunet -Director de la Fundació-, ha obert també les portes a programar alguna activitat o jornada de debat relacionada amb el banc d’energia (pobresa energètica, canvi climàtic, solidaritat).

#AmbEnergiaPuc convida la Fundació Bosch i Cardellach en l’acte d’inauguració

El dia 9 de desembre a les 17:30 s’inaugura l’activitat #AmbEnergiaPuc a la Plaça del Mercat Central. Aquesta activitat és possible gràcies al treball i el suport entusiasta dels joves de la Casa d’Oficis Sabadell Sud.

És difícil transmetre la importància d’aquesta col·laboració. És per això que convidem a tothom a ser presents a la inauguració de l’activitat.

També s’ha convidat específicament al Director de la Fundació Bosch i Cardellach. Així com socis i simpatitzants del banc d’energia de Sabadell.