Assemblea General Ordinària: balanç de la prova pilot i reptes

Durant la primera jornada del cicle pobresa energètica: una mirada nova organitzat per  Tarpuna al Palau Macaya amb la col·laboració de l’Obra Social La Caixa i la Diputació de Barcelona, vam presentar el balanç del recorregut de prova pilot del banc d’energia des de l’inici fins ara, un cop ja s’ha tancat aquesta fase.

En un avanç de la memòria d’activitats de l’any 2016 que presentarem a la propera Assemblea General Ordinària de l’Associació Banc d’Energia, vam destacar els punts forts que hem observat, els punts febles que hem sofert i els principals reptes als que hem de fer front de cara al futur.

Assemblea General Ordinària de l’Associació Banc d’Energia

Data: divendres 24 de febrer de 2017
Hora: 18:00 hores
Lloc:  Barcelona,Torre Jussana (Av. del Cardenal Vidal i Barraquer, 30)

Odre del dia

  1. Benvinguda, lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior
  2. Memòria de l’any 2016
  3. Presentació i aprovació de l’estat de comptes
  4. Altes i baixes de socis
  5. Proposta de pagament únic de quota de socis
  6. Renovació dels càrrecs de President i Tresorer d’acord amb els Estatuts
  7. Presentació del sistema de seguiment de consums i estalvis del banc d’energia
  8. Activitats i pressupost previst per l’any 2017
  9. Possible incorporació de vocalies a la Junta de l’Associació
  10. Torn obert de paraules

El centre de serveis a les associacions Torre Jussana tanca a les 20:00h i, per tant, es prega puntualitat.