Testimoni #EstalviarPerCompartir empresa

En Sergi, l’Òscar, la Jessica, en David i tota la plantilla de l’empresa Condorchem Envitech són testimoni #EstalviarPerCompartir empresa.

Condorchem Envitech és una empresa que creu fermament en la sostenibilitat ambiental, camp en el qual treballa el tractament d’aigües residuals i el tractament de l’aire. És sòcia de la iniciativa de sostenibilitat corporativa més gran del món: el Global Compact de les Nacions Unides. Això la compromet a vetllar sempre pels principis universals de drets humans, treball, medi ambient i lluita contra la corrupció, així com a fer accions que permetin avançar en els objectius socials. 

Condorchem Envitech col·labora amb el banc d’energia en la modalitat d’Empresa Participativa A++A. Per això té el compromís de compartir part de l’estalvi energètic que assoleixi. I, com passa sovint, d’oportunitats d’estalvi no en falten. Ho expliquen ells mateixos.

El testimoni #EstalviarPerCompartir empresa de Condorchem Envitech

Gràcies a la col·laboració amb el banc d’energia i l’estudi d’eficiència energètica, Condorchem està treballant per optimitzar al màxim els recursos energètics utilitzats i minimitzar l’impacte mediambiental amb mesures d’estalvi energètic.

Les empreses que creuen en la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) no poden ser alienes a la realitat que els envolta. En la mesura de les seves possibilitats, cal contribuir a actuar localment en aquesta direcció per poder impulsar globalment aquests valors.

Ens agradaria destacar que la descoberta energètica duta a terme conjuntament amb el banc d’energia ens ha permès identificar punts de consum energètic que passaven inadvertits. Alhora, el banc d’energia ens va facilitar la realització de l’informe Energy Grader de DEXMA, empresa patrocinadora del banc d’energia. L’informe permet situar l’estat de despesa i ús d’energia de l’empresa respecte la resta de la indústria de característiques similars. El resultat ens va commocionar. Tant, que vam decidir crear una Comissió interna per racionalitzar l’ús de l’energia i reduir la despesa. En aquest sentit, i seguint el consell dels assessors del banc d’energia, hem negociat millores en el contracte de subministrament d’energia elèctrica que suposen un estalvi anual superior al 30%.

Finalment, voldríem indicar que la col·laboració amb el banc d’energia ha suposat un benefici total per a la nostra empresa:

  • Conscienciació de tot el personal sobre la nostra responsabilitat social i el projecte de solidaritat energètica del banc d’energia.
  • Conscienciació de la necessitat interna de fer accions per a l’estalvi energètic.
  • Impuls a la recerca d’un nou proveïdor d’energia certificada 100% renovable. A més de millorar el preu de l’energia, permet reduir la petjada ecològica de l’empresa.

Estem molt agraïts de l’ajuda proporcionada pel banc d’energia i al compromís que els seus membres sempre han demostrat.

L’ús d’eines professionals és un exemple de la potència de les col·laboracions amb el banc d’energia

Un dels elements que utilitzem en l’acompanyament inicial de descoberta energètica en empreses és la descàrrega de dades del comptador d’electricitat. Els comptadors proporcionen dades registrades del detall de consum cada 15 minuts durant els darrers 6 mesos. Això permet observar l’evolució de la demanda d’energia, detectar situacions anòmales, interpretar-les i analitzar oportunitats de millora. Tot plegat gràcies al software professional d’anàlisi energètica DEXCell que DEXMA aporta al banc d’energia. Una eina potent al servei de la solidaritat energètica per fer front a la pobresa energètica.