Què és un e-Tarpunòmetre?

Un e-Tarpunòmetre és un dispositiu de mesura del consum d’energia i qualitat ambiental per aprofundir en la descoberta energètica per optimitzar l’ús de l’energia i estalviar.

La cooperativa Tarpuna ha dissenyat aquest aparell de manera que sigui fàcil i divertit construir-lo. Es pot construir de manera autodidacta o a través de tallers col·laboratius.

Vídeo e-Tarpunòmetre: el monitor d’energia col·laboratiu per estalviar [betevé]

L’e-Tarpunòmetre mesura consum elèctric, temperatura i humitat relativa. Proporciona també data i hora i guarda l’històric de dades per poder-les analitzar.

És un dispositiu que disposa de WiFi per configurar-lo o connectar-lo online. D’aquesta manera, les dades i l’anàlisi es pot fer fàcilment i a distància.

A més, Tarpuna ha desenvolupat també el mòdul d’anàlisi de dades a la intranet d’usuari del banc d’energia. D’aquesta manera, és molt fàcil fer el seguiment i obtenir els consells fonamentals per a l’estalvi en la factura energètica.

Consulta aquí tots els detalls de la versió 1.0 de l’e-Tarpunòmetre, que està alliberada segons llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.