Què és un e-Tarpunòmetre?

Un e-Tarpunòmetre és un dispositiu de mesura del consum d’energia i qualitat ambiental per aprofundir en la descoberta energètica per optimitzar l’ús de l’energia i estalviar.

La cooperativa Tarpuna ha dissenyat aquest aparell de manera que sigui fàcil i divertit construir-lo. Es pot construir de manera autodidacta o a través de tallers col·laboratius.

Vídeo e-Tarpunòmetre: el monitor d’energia col·laboratiu per estalviar [betevé]

L’e-Tarpunòmetre mesura consum elèctric, temperatura i humitat relativa. Proporciona també data i hora i guarda l’històric de dades per poder-les analitzar.

És un dispositiu que disposa de WiFi per configurar-lo o connectar-lo online. D’aquesta manera, les dades i l’anàlisi es pot fer fàcilment i a distància.

A més, Tarpuna ha desenvolupat també el mòdul d’anàlisi de dades a la intranet d’usuari del banc d’energia. D’aquesta manera, és molt fàcil fer el seguiment i obtenir els consells fonamentals per a l’estalvi en la factura energètica.

Consulta aquí tots els detalls de la versió 1.0 de l’e-Tarpunòmetre, que està alliberada segons llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.

Anàlisi de dades de l’e-Tarpunòmetre

1. Introducció: interval de temps entre gravació de dades

El conjunt de dades que guarda l’e-Tarpunòmetre acostuma a ser nombrós. Cada cert temps es guarden les dades de temperatura, humitat, potència mitjana de l’interval, potència màxima durant un minut en l’interval i energia utilitzada durant l’interval. El nombre de dades depèn fonamentalment, doncs, de l’interval de temps entre dades guardades i del temps de monitorització.

L’interval de temps entre gravació de dades ha de ser el major possible que permeti interpretar correctament les dades. Així per exemple, si l’interès està especialment en les dades ambientals (temperatura i humitat), és probable que amb dades cada mitja hora o cada hora sigui suficient, a no ser que es vulgui estudiar un canvi ràpid de condicions com podria ser el cas d’estudi de la presència de diverses persones en un espai (aula, sala, …).  En canvi, si hi ha interès en estudiar el consum elèctric, probablement l’interval haurà de ser inferior a la mitja hora. Un valor força òptim se situa en els 10 minuts. Un interval menor suposa un increment important de les dades i, per tant, també del seu anàlisi.

2. Què és important analitzar? Què hem de buscar?

L’anàlisi energètica i de qualitat ambiental permet descobrir com s’utilitza l’energia i, per tant, entreveure oportunitats d’estalvi. Dit així en genèric és molt bonic, però cal concretar-ho.

L’ús de l’energia és divers, però cal tenir clar que:

a) Escalfar (l’aire, l’aigua, els aliments) requereix de potències elevades, ja siguin d’electricitat, de gas o d’alguna altra font d’energia. Amb l’e-Tarpunòmetre només podrem mesurar les potències associades a l’electricitat, però podem intuir l’ús de calefacció no elèctrica analitzant l’evolució de temperatures. Així doncs, a excepció d’alguns electrodomèstics com l’aspiradora, les potències elevades ens indicaran generalment l’ús d’algun sistema d’increment de temperatura.

b) La nevera és un electrodomèstic clau, perquè està sempre connectat i té cicles periòdics de posada en funcionament. Es pot descobrir el consum de la nevera i els cicles de funcionament fixant-nos especialment en les hores nocturnes (quan no hi ha activitat). Un consum elevat i/o uns cicles de funcionament molt llargs indiquen ineficiència.

c) La potència mínima demandada indica el consum base d’energia, aquell que malgrat creiem que està tot apagat segueix existint. És un indicador important per determinar els consums paràsit tipus stand-by que, en estar moltes hores connectats, acaben sent consums significatius.