que cal saber

El que cal saber

El banc d’energia és una associació legalment constituïda que promou l’estalvi i l’eficiència energètica a benefici dels que estan en situació de vulnerabilitat energètica. Això ho fa a través de la pedagogia i de la solidaritat transformadora.

La finalitat del banc no és acumular (ni energia ni recursos) sinó contribuir a l’estalvi amb finalitats redistributives.

El banc d’energia pretén lligar dues realitats:

  • la problemàtica de pobresa energètica (l’accés bàsic a l’energia), millorant les condicions dels habitatges de les persones o famílies en situació vulnerable per tal de fer-los energèticament menys dependents i fent un acompanyament energètic formatiu, inversió inclosa, però no pagant factures; i
  • el canvi climàtic, minimitzant el malbaratament de l’ús de l’energia.

Creiem que no pot ser que hi hagi famílies amb problemes de subministrament bàsic d’electricitat o calefacció, perquè té impactes en la seva salut i en les oportunitats d’igualtat social, i volem promocionar l’estalvi i l’eficiència amb finalitat solidària per a un benefici social, a més a més dels motius econòmics i ambientals, tots ells importants. D’aquesta manera, tots en podem sortim beneficiats.

històries d'estalvi solidari (1)

D’on recull els fons el banc d’energia?
D’aportacions de particulars, empreses i entitats que decideixen dedicar una part del seu estalvi energètic a col·laborar solidàriament amb el problema de la pobresa energètica. S’admeten també donacions.

Amb quin criteri es destinen els fons de lluita contra la pobresa?
Identificant i avaluant les necessitats conjuntament amb els tècnics dels serveis socials de la localitat. És el banc d’energia qui realitza les accions.

Com es gasten els diners?
Amb mesures d’estalvi i formació que facin que les famílies vulnerables millorin la seva qualitat de vida. Els diners s’inverteixen al mateix territori on es genera l’estalvi solidari.

Com podem col·laborar amb el banc d’energia?
Fent-vos socis: tothom qui vulgui hi està convidat. L’associació és oberta a particulars i entitats que vulguin sumar-se a la iniciativa.
Adherint-vos al projecte, adquirint un compromís de realitzar accions d’estalvi energètic i aportar una part d’aquest estalvi per a la lluita contra la pobresa energètica.

Com es fa la donació?
Un cop efectuada l’alta com a persona/organització adherida al banc d’energia es procedirà a la domiciliació de l’import que correspongui. En cas de donacions puntuals no associades a estalvi energètic, podrà realitzar-se mitjançant transferència bancària.

Les aportacions al banc d’energia desgraven?
Sí. Les aportacions es fan a través de la Fundació COOP57, amb qui el banc d’energia té un conveni de col·laboració. Un cop rebuda la donació, la Fundació COOP57 la posa a disposició íntegrament del banc d’energia per realitzar les accions. Les deduccions són les següents:

desgravacions fiscals donacions

Durant el primer trimestre de l’any natural posterior, rebràs el corresponent certificat al respecte de la desgravació fiscal corresponent.

Sóc una persona física, què rebo a canvi?
Formació, consells, i recursos per poder estalviar energia, un certificat d’adhesió personalitzat i un petit obsequi simbòlic per certificar la teva col·laboració amb el banc d’energia. Si ho vols, el teu nom pot constar al web com a persona adherida.

Com a empresa, què rebo a canvi?
Accés a serveis d’acompanyament energètic, un certificat d’adhesió personalitzat i, de forma simbòlica, un petit adhesiu o distintiu per l’establiment  o web, per certificar la teva col·laboració amb el banc d’energia. El teu nom constarà al web com a organització adherida.

Què és l’estalvi solidari transformador?
Establir i implantar accions de reducció del consum d’energia i destinar una part de l’estalvi obtingut a la lluita contra la pobresa energètica, generant oportunitats d’igualtat social.

Qui pot fer estalvi solidari?
Qualsevol persona, entitat o empresa pot fer estalvi solidari, només cal adherir-se al banc d’energia i rebreu informació i recursos de com realitzar estalvi a la llar o a la feina.

Es paguen factures de la llum o el gas?
No. No volem substituir l’acció d’urgència que l’administració i altres entitats estan fent. Actuem millorant les condicions d’habitabilitat, millorant les instal·lacions  o la formació de les persones per què siguin més eficients en l’ús de l’energia.

Com es calcula l’estalvi energètic?
Comparant els consums i preus de referència (anteriors a l’adhesió al banc d’energia) amb els de després de realitzar accions d’estalvi. Es calcula en Euros, però també en kWh i emissions de CO2. El procés de seguiment i càlcul d’estalvis es podrà fer directament a la web del banc d’energia (actualment en programació) i podrà ser trimestral o anual.

Com puc saber del destí de les donacions?
Per garantir la transparència de la gestió dels recursos econòmics, de forma anual, el banc d’energia emetrà una memòria tècnica i econòmica que serà presentada (en clau local) i enviada a totes les persones i organitzacions adherides.

Puc promoure un banc d’energia al meu municipi?
Sí. Posem a disposició de la societat una nova eina que esperem que creixi per la voluntat de persones com tu que creguin en aquesta iniciativa. Contacta’ns  i en parlem.

    

Com funciona el banc d
Com funciona
Qui promou el banc d
Qui el promou
STOP a la pobresa energètica
Pobresa energètica
Estalvia energia i fes #estalviarpercompartir
Estalvia energia
Intervenció en llars vulnerables
Model d’intervenció
Notícies: heu de saber que...
Notícies
Mitjans de Comunicació
Mitjans de Comunicació

històries d'estalvi solidari (1)

històries d'estalvi solidari (2)

històries d'estalvi solidari (3)