Factura energètica

En aquest apartat trobareu tot allò que cal saber sobre la factura energètica per tal que la pugueu revisar i mirar si podeu optimitzar el vostre contracte per tenir més estalvi econòmic i així millorar la contribució al necessari #estalviarpercompartir que el banc d’energia promou per lluitar contra les situacions de proximitat de pobresa energètica.

L’estalvi en la factura energètica no depèn només del tipus de contracte sinó també de com fem servir els aparells i sistemes que necessiten energia per funcionar. No obstant, revisar el contracte és important, perquè hi ha parts de la factura que no depenen del consum sinó que es factura un terme fix en concepte de “disponibilitat” del servei contractat.

Ús dels aparells

Tots els aparells que utilitzen energia per funcionar fan una demanda d’energia instantània que anomenem potència (fent el símil amb l’aigua, seria com parlar del cabal d’aigua). El consum d’energia d’un aparell depèn tant de la potència com del temps que funciona.

càlcul consum

Però la potència és molt important per saber com ha de ser el contracte, perquè cal contractar aquella potència estrictament necessària per fer funcionar els aparells que hagin de funcionar simultàniament. Per tant, és fonamental conèixer la potència dels principals aparells de la llar i planificar el seu funcionament perquè sigui el menys simultani possible. D’aquesta manera podrem saber quina potència mínima ens cal contractar.

Els aparells més eficients, molt sovint ho són perquè demanden menys potència que un aparell similar però ineficient. La nevera és un electrodomèstic que no demanda molta potència però funciona molta estona i és la responsable de gairebé una cinquena part (un 20%) del consum total domèstic; per tant, tenir una nevera eficient és molt important per a estalviar energia.

El contracte d’electricitat

pvpc-vs-mercatlliure

Hi ha dos tipologies de contracte:  PVPC  (Preu Voluntari per al Petit Consumidor), que és un preu regulat i Mercat Lliure, on els preus els fixa la comercialitzadora d’energia.

Els PVPC està regulat i actualment depèn de l’hora del dia. Vegeu: nova tarifa elèctric per hores.

Si es vol accedir al bo social (descompte de la factura, sempre que es compleixin un seguit de condicions), és imprescindible tenir el contracte tipus PVPC.  En cas d’estar al Mercat Lliure, és bo comparar preus a través del comparador oficial, però també és important tenir en compte l’aposta per l’origen renovable d’algunes comercialitzadores.

discriminació horària

Dins d’una tipologia de contracte, és possible sol·licitar un contracte amb o sense discriminació horària (el que abans es coneixia com a tarifa nocturna, però que actualment és més que nocturna i és important conèixer-la). La tarifa amb discriminació horària permet una millor planificació dels consums.

En la majoria de consums domèstics, contractar una tarifa DHA (amb discriminació horària) suposa un estalvi econòmic sense cap mesura addicional.

Si a més intentem canviar l’horari d’ús d’alguns aparells a les hores de preu reduït, s’aconseguiran estalvis més grans.

El procés per fer la sol·licitud a tarifa DHA és senzill:

  1. Trucar a la comercialitzadora i demanar canvi de tarifa a 2.0 DHA (per a potències menors a 15 kW). El cost del canvi és de 9€+IVA.
  2. Un tècnic de la distribuïdora es desplaça i fa la modificació o canvi de comptador sense despesa per part del client.
  3. Cal un mínim de permanència d’aquesta tarifa de 12 mesos.

potència contractada

La característica més rellevant per controlar el cost fix de la factura és la potència a contractar, que ja hem comentat que depèn dels aparells que tinguem i de la possibilitat de no fer-los funcionar simultàniament.

Habitualment es considera que:

  • De 3,3 a 4,6 kW és òptim per a la major part de les famílies.
  • De 4,4 a 5,75 kW en cas de tenir calefacció i/o cuina elèctrica (vitro o inducció)

El tràmit per sol·licitar reducció de potència contractada també és senzill:

  1. Fer la sol·licitud a la companyia comercialitzadora. El cost del canvi és de 10,94 € (IVA inclòs), en un únic pagament inclòs a la següent factura.
  2. El tràmit pot durar entre 3 i 6 setmanes, aproximadament.
  3. Es requereix una permanència de la potència sol·licitada de 12 mesos.

Abans de fer el canvi de potència cal tenir present que un eventual increment de potència futur pot tenir un cost considerable, tant per tarifa com, si és el cas, per l’obtenció d’un nou butlletí elèctric de la instal·lació, que haurà de verificar que la instal·lació està correctament dimensionada per la nova potència incrementada segons la normativa vigent en el moment de la sol·licitud.

Aquesta situació també es podria donar en una instal·lació antiga, ja que la companyia distribuïdora pot demanar el butlletí elèctric tant per baixar com per pujar la potència, la qual cosa suposa contractar a un professional per tal que l’emeti (300 a 600 € de cost). A més a més, si la instal·lació actual no disposa d’ICP, la companyia podria cobrar-te una penalització fins que no se n’instal·li un.

serveis-complementaris

Altres costos que es facturin i que no tinguin relació amb la potència contractada o l’energia consumida poden ser prescindibles, molt especialment en instal·lacions elèctriques que no són molt antigues.

Interpretació de la factura elèctrica

factura-electrica-01

factura-electrica-02